Grafický servis
Grafický servis

grafické služby • sazba • knihy • noviny • tisk

svejda@typograf.orgtel. 604 274 410Francouzská 46, Brno
sazba novin | strana: cca 300 Kč
sazba knih | strana cca 40 Kč
návrh letáků, plakátů od 500 Kč
loga od 1000 Kč • malonákladový tisk

NOVINY

KNIHY

LETÁKY

Grafická příprava tiskovin
Vytváření log
Sazba novin
Sazba knih
Projekty

GRAFICKÝ SERVIS

je grafické studio pro malé a střední firmy, zajišťující služby od tiskovin po propagace, ale i dílčí práce, například grafické práce, sazbu knih, novin, newsleeterů, bulletinů, publikací, výročních zpráv, letáků. Zajišťuje výrobu v oblasti polygrafie: tisk, malonákladový tisk. Čerpá ze zkušeností více než dvacetileté praxe v polygrafii, vydavatelství, periodického tisku a propagaci a ze spolupráce s Literárními novinami a vydavatelským družstvem Kulturní noviny.

IČO: 462 65 341 • neplátce DPH