Grafický servis

ÚPRAVY TEXTŮ PRO PERIODICKÝ TISK A ODBORNÉ PUBLIKACE

Redakční postup při přípravě periodik a novin do tisku

Postup při přípravě novin a periodického tisku je náročný na pružnou, pohotovou a spolupráci redakce, autora a zadavatele, protože se ho účastní tři strany a času je většinou málo.

a) 1. korektura — redakční
Autorské texty upravené na rozsah článku a případné fotografie s popiskami upraví technický redaktor podle technických a jazykových zvyklostí. Opravy zanáší redaktor do textového souboru, fotografie a obrazový materiál zpracuje sazeč.

b) Sazba
Z článků se zalomí strana podle „špíglu“ (zrcadla sazby), který dodá zadavatel.

c) 2. korektura — redakční
Menší textové opravy a případné zkrácení článku — zanesení do sazby.

d) 1. autorská korektura
Článek se pošle autorovi (zadavateli) ke schválení a k zanesení oprav. (V odborných publikacích je třeba oba kroky rozdělit do 1. autorské — zpravidla obsahové a po opravě do 2. autorské, která končí schválením obsahu autora do tisku — vytoužený IMPRIMATUR¹.

e) Zanesení připomínek do sazby.

f) 3. korektura — redakční

g) Příprava novin do tisku.

Pro publikování na internet se postupuje podobně. Proces se dá zjednodušit, pokud redakce vyžaduje autorské texty takzvaně ve stavu „IMPRIMATUR¹“ a většinou svolení k redakčímu krácení. Tím odpadne jedna strana v procesu:

a) 1. korektura — redakční
Autorské texty a články upraví technický redaktor podle jazykových zvyklostí. Opravy zanáší redaktor do textového souboru, fotografie a obrazový materiál zpracuje sazeč.

b) Sazba
Z článků se zalomí strana podle „špíglu“ (zrcadla sazby), který dodá zadavatel.

c) 2. korektura — redakční
Menší textové opravy a případné zkrácení článku — zanesení do sazby.

d) Náhled korektora.

e) Příprava novin do tisku.

V praxi se nejčastěji používá postup „na jednu korekturu“ plodící nedostatky v publikovaném periodiku, který práci ani čas neušetří:

a) Redakce (zadavatel) autorské texty neupravuje a rovnou posílá k sazbě, technickou věc přenechá sazeči (v horším případě sazeč hledá i obrazový materiál).

b) Zrcadlo sazby připravené redakcí jen doporučí v umístění článků (dole, nahoře, ve sloupci a podobně) a před sazbou neupravuje délky článků, aby se do stran vešly.

c) 1. korektura
Zadavatel se sám pustí do oprav obsahu, krácení a jazykových korektur najednou — nastává zdlouhavá úprava sazby.

d) Náhled korektora.
Zpravidla opět velké zdržení pro počet chyb v sazbě. Často vyžaduje i několikerý náhled upravovaných stran.

e) Příprava novin do tisku.

1) IMPRIMATUR: Písemný souhlas zákazníka se zahájením tisku. Tím autor textu říká, že text je připravený k publikování a technické věci nechává na dořešení redakci.

potisky předmětů
Kontakt: svejda@typograf.org • tel. 604 274 410 • Francouzská 46, 602 00 Brno, IČ 462 65 341 • neplátce DPH

GRAFICKÝ SERVIS


je grafické studio pro malé a střední firmy, zajišťující služby od tiskovin po propagaci na podporu prodeje, ale i dílčí práce, například grafické práce, sazbu newsleeterů, bulletinů, publikací, výročních zpráv. Zajišťuje výrobu v oblasti polygrafie: tisk, malonákladový tisk, vnitřní a venkovní grafiku, orientační systémy. Čerpá ze zkušeností více než dvacetileté praxe v polygrafii, vydavatelství, periodického tisku a propagaci a ze spolupráce s Literárními novinami a vydavatelským družstvem Kulturní noviny.